Contribuții la îmbunătățirea managementului unei competiții sportive, autor Paul-Arghil Oltean

August 24th, 2014 @ // Nu sunt comentarii

Ca ştiinţă aplicată în sport, managementul a condus la o mai bună organizare a activităţii sportive, a structurilor sportive şi a compartimentelor din cadrul acestora, la stabilirea atribuţiilor celor implicaţi în domeniul sportiv. Eficienţa sa este de necontestat, indiferent că vorbim de sport de loisir, de performanţă sau de activităţi fizice cu scop profilactic sau terapeutic. Ea s-ar traduce prin obţinerea de rezultate ameliorate în competiţiile sportive de orice nivel. Prin controlul situaţiilor complexe care se ivesc foarte des în această activitate, prin adaptarea proceselor decizionale la condiţiile aflate în continuă schimbare se urmăreşte atingerea obiectivelor propuse. Managementul sportiv conduce la creşterea parametrilor condiţiei fizice, a confortului spiritual, la socializarea oamenilor şi nu în ultimă instanţă la stabilirea de performanţe.

Descărcaţi gratuit Contribuții la îmbunătățirea managementului unei competiții sportive, autor Paul-Arghil Oltean.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-625-3

Contribuții la îmbunătățirea managementului unei competiții sportive, autor Paul-Arghil Oltean
5 (100%) 1 vote

Category : Sala de Lectură

Dezvoltarea capacității de emitere a mesajului oral la preșcolar prin joc didactic, autor Vasilica Rusu

August 24th, 2014 @ // Nu sunt comentarii

Prezenta lucrare pornește de la ideea că, la vârsta preșcolară, copiii dobândesc deprinderi necesare în procesul comunicării cu colegii, cu adulții, exprimându-și astfel reacțiile, gândurile, sentimentele, într-o maniera liberă, personalizată.

Andre Berge spunea că: ”pentru a fi educatori perfecți, ar trebui să fim mereu conștienți nu numai de ceea ce se petrece înlăuntrul nostru, dar și de ceea ce simt acei cărora ne adresăm.”

Pe baza literaturii de specialitate, dar și a creativității noastre, ne propunem să prezentăm noi modalități de a folosi exercițiul ludic în diverse tipuri de activitate, menite să dezvolte limbajul preșcolarilor într-o manieră îndrăgită de aceștia

Descărcaţi gratuit Dezvoltarea capacității de emitere a mesajului oral la preșcolar prin joc didactic, autor Vasilica Rusu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-656-7

Dezvoltarea capacității de emitere a mesajului oral la preșcolar prin joc didactic, autor Vasilica Rusu
5 (100%) 1 vote

Category : Sala de Lectură

Slang Theory, autor Ionela Iordan

August 24th, 2014 @ // Nu sunt comentarii

Generally speaking, slang is representative for the spoken language. In spoken language, people normally utter words used in everyday conversation, which concern the common things of life.

From the point of view of cultural levels of the language, slang can be included on its lower levels, together with its local dialects, illiterate speech and colloquial speech. It has always been rather hard to define slang, even if almost everybody can identify it in speech, because slang, colloquialisms, provincialisms, jargon are overlapping categories that are also very hard to distinguish.

Descărcaţi gratuit Slang Theory, autor Ionela Iordan.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-615-4

Slang Theory, autor Ionela Iordan
5 (100%) 1 vote

Category : Sala de Lectură

Conceptul de Curriculum la decizia școlii și modul de aplicare la diferite niveluri de școlaritate, autor Daniela Codrescu

August 24th, 2014 @ // Nu sunt comentarii

Un Curriculum realizat la nivelul şcolii urmărește ca procesele schimbării curriculare (conceperea, implementarea şi evaluarea) să fie realizate de acelaşi grup din interiorul unei unităţi de învăţământ. În acreditarea ideii de a se elabora un curriculum în şcoli s-a pornit de la premise ca: profesorii înţeleg cel mai bine posibilităţile şi interesele de învăţare ale elevilor săi, luând cele mai bune decizii cu privire la cel mai potrivit curriculum pentru elevii din şcolile în care predau; luarea deciziilor privind un curriculum la nivelul școlii reprezintă un proces continuu şi dinamic, ce permite, în funcţie de condiţiile nou create, perfecţionarea progresivă a curriculei; favorizează participarea democratică a profesorilor, elevilor şi a comunităţii la luarea deciziilor privind conţinutul educaţiei şcolare, ducând la sporirea gradului de implicare al tuturor şi la determinarea unei creşteri calitative a educaţiei şcolare; administraţiile locale participante la luarea deciziilor privind curricula se vor implica mai mult în analiza problemelor cu care se confruntă şcoala şi vor participa în mai mare măsură la soluţionarea problemelor; comunitatea locală şi şcoala formează o entitate unică, astfel încât un Curriculum elaborat în şcoală reflectă contextul unic în care funcţionează şcoala respectivă, ducând la o diversificare a ofertei de educaţie de la o şcoală la alta.

Descărcaţi gratuit Conceptul de Curriculum la decizia școlii și modul de aplicare la diferite niveluri de școlaritate, autor Daniela Codrescu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-672-7

Conceptul de Curriculum la decizia școlii și modul de aplicare la diferite niveluri de școlaritate, autor Daniela Codrescu
Votează această postare

Category : Sala de Lectură

Hoinar prin lumea poveștilor, autori Laura-Gabriela Sandu, Viorica Vlad. Ilustrații: Oana Scarlet

August 24th, 2014 @ // Nu sunt comentarii

Şi… ce să vezi!? Ca dintr-un abur, se desprinse o făptură cum nu se poate mai frumoasă, cu părul lung, auriu, cu zâmbet blând şi ochii de culoarea cerului senin. Ea îi atinse umerii cu o baghetă strălucitoare şi, dintr-o dată, pe spatele lui Ionuţ răsăriră două aripi străvezii.

O, ce încântat fu Ionuţ! Începu să le mişte, mai întâi încet, cu un pic de teamă, că îl va durea, apoi cu mai mult curaj şi tot mai repede…

- Iu-huuu!- chiui Ionuț plin de încântare, în timp ce coborî din pat.

Merse la fereastră şi o deschise. Vru să îşi ia zborul, dar Luna, cu un gest mustrător, îl opri. Ionuţ îşi spuse: Are dreptate Luna. Ce mă fac în întuneric? Eu n-am mai mers singur niciodată afară. Mama mă însoţeşte mereu. E mai bine s-aştept… Aşa că se aşeză pe marginea patului şi aşteptă cuminte să se ivească zorii.

Când primele raze de soare se arătară şi-l zăriră prin fereastră pe băieţelul cu aripi, ciocăniră, curioase foarte tare.

- Hei, cine eşti tu? Semeni foarte bine cu un băieţel care locuieşte aici.

(fragment poveste: Visul lui Ionuț)

Descărcaţi gratuit Hoinar prin lumea poveștilor, autori Laura-Gabriela Sandu, Viorica Vlad. Ilustrații: Oana Scarlet

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-715-1

Hoinar prin lumea poveștilor, autori Laura-Gabriela Sandu, Viorica Vlad. Ilustrații: Oana Scarlet
5 (100%) 1 vote

Category : Sala de Lectură

Prietenii Mântuitorului, autor Ioana-Adriana Popa

August 24th, 2014 @ // Nu sunt comentarii

Ne-am oprit în această carte asupra oamenilor şi categoriilor sociale cu care Domnul a intrat în contact nemijlocit, cu scopul de a surprinde modul în care, caractere diferite, oameni de diverse vârste şi aparţinând unor clase sociale diferite, adesea chiar opuse, şi-au văzut existenţa marcată şi fundamental transformată în urma întâlnirii cu Mântuitorul Iisus Hristos.

Astfel am evidențiat pe cei mai apropiaţi colaboratori ai Săi. Este vorba de Sfântul Ioan Botezătorul deschizătorul de drumuri, „luceafărul cel dinaintea Soarelui”; şi de Sfinții Apostoli, cei care L-au însoţit pe tot parcursul vieţii, de la începuturile activităţii Sale şi până la răstignire şi care au fost şi martorii tulburătorului eveniment al Învierii.

Aşadar ne propunem să conturăm câteva portrete, să urmărim câteva destine ale unor oameni obişnuiţi, dar care şi-au intersectat destinul cu Acela care prin viaţa, moartea şi Învierea Sa l-a adus pe om la cinstea cea dintâi.

Descărcaţi gratuit Prietenii Mântuitorului, autor Ioana-Adriana Popa.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-705-2

Prietenii Mântuitorului, autor Ioana-Adriana Popa
Votează această postare

Category : Sala de Lectură

Sceptrul Cavalerilor Ospitalieri (primul capitol), autor Michael de Villmont

August 24th, 2014 @ // Nu sunt comentarii

Cartea prezintă o întâmplare polițistă din zilele noastre, cu trimitere la evenimente din istoria de început a existenței Ordinului Cavalerilor Ospitalieri din Ierusalim, în secolul al doisprezecelea. La întâmplările din trecut, dar și din zilele noastre, participă membrii unei vechi familii franceze din Provence.

Descărcaţi gratuit Sceptrul Cavalerilor Ospitalieri (primul capitol), autor Michael de Villmont.

Varianta completă, tipărită, este disponibilă în Librăria Scriitorilor și se vinde cu autograful autorului.

ISBN 978-606-671-251-4

Sceptrul Cavalerilor Ospitalieri (primul capitol), autor Michael de Villmont
5 (100%) 1 vote

Category : Sala de Lectură

Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacob, autor Elena Nedelcu

August 24th, 2014 @ // Nu sunt comentarii

Modelul suprem de îndreptare a creştinului este Domnul nostru Iisus Hristos. Vorbind despre condiţiile îndreptării care sunt harul, credinţa şi faptele bune, se subliniază în mod esenţial integrarea fiinţială în starea de îndreptare prin Sfintele Taine. Darurile din Împărăţia Treimii iubitoare pentru credinciosul îndreptat sunt copleşitoare: înfierea divină, starea de mărire, dreptate şi sfinţenie, încorporarea în Hristos, comuniunea cu Dumnezeu şi cu semenii, moştenirea vieţii veşnice şi a Împărăţiei cerurilor.

Dacă până acum am vorbit de răsplata celor buni, să spunem şi despre răsplata celor răi. “Poate că iadul nu e decât neputinţa de a mai face pentru alţii în prezent şi în viitor ceea ce n-am făcut pentru ei în trecut, fiindcă ne-am obişnuit cu un prezent şi un viitor steril. Vom fi într-un chin pentru trecut, pe care nu-l mai putem repara. În iad nu mai e o istorie, în care să putem îndrepta în prezent ceea ce am făcut rău în trecut. Chinul iadului constă şi într-o neputinţă a oricărei transcederi din situaţia în care ne aflăm, într-o eternitate dureroasă a nemişcării, pentru faptul că ne-am obişnuit cu ea pe pământ iar întrucât în iad vom fi cu trupul, chinul singurătăţii, al nemângâierii, al neîncrederii dureroase va fi intensificat la maximum şi în trupul nostru prin răceala, nepăsarea şi neîncrederea văzută a tuturor” (Pr.Dumitru Stăniloae, Trăirea lui Dumnezeu în ortodoxie, p.231)

Şi atunci …. de unde să începem îndreptarea noastră? Răspunsul ni-l dau cei doi Apostoli şi nu numai.

Descărcaţi gratuit Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacob, autor Elena Nedelcu

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-745-8

Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacob, autor Elena Nedelcu
Votează această postare

Category : Sala de Lectură

Grupuri de permutări, autor Mihaela Antoce

August 24th, 2014 @ // Nu sunt comentarii

Lucrarea elaborată de prof. Antoce Mihaela își propune să ofere o bază amplă de cunoștințe de algebră, utilă studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Primul capitol abordează câteva noțiuni de teoria grupurilor necesare celorlalte capitole, care urmează.

Cel de-al doilea capitol începe cu definirea noțiunii de permutare (substituție), a compunerii (produsului) permutărilor și proprietăților compunerii…

În al treilea capitol sunt prezentate noțiunile de inversiune și signatură a unei permutări. Cu ajutorul noțiunii de inversiune se poate da definiția permutărilor pare. Urmează proprietăți ale subgrupului permutărilor pare.

Preluare din Referatul întocmit de Prof. Univ. Dr. Violeta Fotea

Descărcaţi gratuit Grupuri de permutări, autor Mihaela Antoce

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-739-7

Grupuri de permutări, autor Mihaela Antoce
5 (100%) 3 votes

Category : Sala de Lectură

Aleasa de păpădie. Poezii de dragoste, autor Emil Marian.

Ianuarie 3rd, 2014 @ // Nu sunt comentarii

Acolo am să vin

Acolo unde țărmul se lovește de mare,
Iar cerul albastru se scufundă în zare,
Aerul sărat, plin de pescăruși, nu doare,
Acolo am să vin.

Pe creastă de val și pală de vânt,
Pe prima silabă din primul cuvânt,
Te scriu, te pictez și te cânt,
Acolo am să vin.

Pe versul sublim, cel plin de iubire,
Pe-acordul cel fin din blânda psaltire,
Pe gura de rai ce dă nemurire,
Acolo am sa vin.

Prin viscol sau ploaie, caldură sau glod,
Voi veni să te iau, visul să-l reînnod,
Să-ti sorb iar aroma, sărut să îmi dai,
Să-ți șoptesc de iubire pe-un cântec de nai.

Acolo am să vin!

Puteţi descărca gratuit aici volumul de poezii Aleasa de păpădie. Poezii de dragoste, autor Emil Marian.


ISBN 978-606-671-357-3

Aleasa de păpădie. Poezii de dragoste, autor Emil Marian.
Votează această postare

Category : Sala de Lectură